Sytuacja w kraju: GUS

Contact An Agent

Sytuacja w kraju: GUS procent więcej niż rok temu
Pobrane z static.prsa.pl

W związku z danymi przedstawionymi przez GUS a więc Główny Urząd Statystyczny, biorąc pod uwagę ostatnie trzy kwartały roku 2015 przeciętne zatrudnienie zwiększyło się, wynoszą o 0,8 procent więcej niż rok temu. W ten sposób można mówić o8 mln 255,2 tysiącach osób. To oznacza, iż wraz z dniem 30 września 2015 w Polsce pracowało ponad 8 mln osób. Jest to w ogólnym rozrachunku jeden procent niż rok temu.

Artykuł dzięki: