Propozycje zmian prawnych: Podatek od hipermarketow

Contact An Agent

Propozycji co do zmiany obecnych regulacji podatkowych jest wiele. Analitycy a także część działaczy politycznych jest zdania, że spore i w zasadzie zasadnicze zmiany należałoby wnieść w zakresie podatków od hipermarketów. Generalnie chodzi o to, aby naliczać podatek nie tyle od powierzchni, do co od obrotu. Przypomnijmy, że na chwilę obecną jest mowa o podatku od hipermarketów stałym, wychodzącym od powierzchni. Ponadto eksperci i politycy są także zdania, ażeby zawrzeć w owym podatku kwotę wolną. Takie ustalenia są natomiast wynikiem rozmów już przeprowadzonych między rządem i zespołem do spraw przedsiębiorczości a handlowcami.

Artykuł dzięki: