Warto wiedziec: Zmiany w urlopach rodzicielskich

Contact An Agent

Warto wiedziec: Zmiany w urlopach rodzicielskich do 32 tygodni
Pobrane z m.mamadu.pl
SŁAW-MED Sławomir Boguszewski

Wraz z dniem drugiego stycznia zmieniają się zasady przsession_start(); echodzenia na urlopy rodzicielskie. Otóż dodatkowy urlop macierzyński został połączony z urlopem rodzicielskim. Tym samym urlop rodzicielski został wydłużony do 32 tygodni. Będzie on także proporcjonalnie zwiększany, w przypadku zestawienia go równocześnie z pracą w niepełnym wymiarze czasowym. Taka nowelizacja została wprowadzona wraz z dniem 24 lipca 2015 roku. Ponadto ustalono także szereg innych zmian, a mianowicie ustawa wydłuża czas pracownika na złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oraz rodzicielskiego.http://documaster.pl/e-biblioteki/ Nie jest to już 14 dni a 21 dni. Ojcowie mogą skorzystać z przysługującego im urlopu ojcowskiego w dwóch częściach do momentu aż dziecko nie ukończy dwóch lat.

Warto wiedziec: Zmiany w urlopach rodzicielskich wydłuża czas

Pobrane z static1.money.pl

Dwa dni zwolnienia przysługują również na dziecko i można je wykorzystać z podziałem na wymiar godzinowy.

Artykuł dzięki: